Hvis du ikke har læst de ni indsigter, som jo efterhånden er en gammel traver, så kan det anbefales af se filmen på youtube The celestine prophecy.

Årsagen til at jeg tager bogen og de ni indsigter op her er, at jeg finder dem aktuelle, da flere og flere vågner op i de her dage, og forståelsen af de ni indsigter, er et godt udgangspunkt, fra 3d til 5d.

Og at min opfattelse er at mange forstår teksterne intellektuelt, men ikke spirituelt.

 

De ni indsigter

 

1. Det kritiske punkt

En ny spirituel opvågnen er ved at finde sted i den menneskelige kultur. Denne opvågnen fremkaldes af, at vi er tilstrækkelig mange, der oplever vores liv som en åndelig udfoldelse, en rejse, hvor vi føres fremad ved hjælp af nogle mystiske sammentræf. Vores samlede masse har nu nået det kritiske punkt.

 

2. Det forlængede nu

Denne opvågnen repræsenterer skabelsen af et nyt, mere fuldstændigt livssyn, som erstatter en femhundredårig optagethed af verdslig overlevelse og tryghed. Den teknologiske beskæftigelse har været et vigtigt skridt, men vores vågenhed over for tilværelsens sammentræf åbner os mod det egentlige formål med den menneskelige eksistens her på jorden og mod universets virkelige natur.

 

3. Et spørgsmål om energi

Vi oplever nu, at vi ikke lever i et materielt univers, men et univers bestående af dynamisk energi. Alt eksisterende udgør et felt af hellig energi, som vi kan sanse og fornemme intuitivt. Endvidere kan vi sprede vores energi ud ved at fokusere opmærksomheden i den ønskede retning (energien følger opmærksomheden) og derved påvirke andre energisystemer og fremskynde sammentræffende i vores tilværelse.

 

4. Kampen om energien

Alt for ofte afskærer vi os fra den større kilde til denne energi og føler os derfor svage og usikre. For at få energi er vi tilbøjelige til at manipulere med andre eller tvinge dem til at give os opmærksomhed og dermed energi. Når det lykkes os at dominere andre på denne måde, føler vi os stærkere, mens de bliver svagere og ofte forsøger at bekæmpe os. Kampen om den knappe menneskelige energi er årsagen til alle konflikter mellem mennesker.

 

5. Mystikernes budskab

Utrygheden og volden ophører, når vi oplever en forbindelse til den guddommelige energi i vores indre, en forbindelse, der er blevet beskrevet af mystikere i alle traditioner. En fornemmelse af lethed - opdrift, livsmod - og en vedvarende følelse af kærlighed er tegn på denne forbindelse. Er disse tegn til stede, er forbindelsen ægte. Er de ikke, er den blot indbildt.

 

6. Afklaring af fortiden

Jo mere vi holder fast i denne forbindelse, desto tydeligere oplever vi de tidspunkter, hvor vi mister den, hvilket normalt sker, når vi er under pres. I disse situationer vil vi kunne få øjnene op for vores egen særlige måde at stjæle energi fra andre på. Når vi er blevet klar over vores egen måde at manipuere på, bliver forbindelsen mere konstant; derefter kan i finde frem til vores personlige udviklingsvej i livet og vores spirtituelle mission, den personlige måde, hvorpå vi bidrager til verden.

 

7. At følge strømmen

Kendskabet til vores personlige mission øger strømmen af mystiske sammenfald, mens vi ledes mod vores bestemmelse. Først har vi et spørgsmål, derefter vil drømme, dagdrømme og intuition føre os mod svarende, der ofte gennem synkronicitet vil blive tilvejebragt ved hjælp af et andet menneskes visdom.

 

8. Den mellem meneskelige etik

Vi kan øge hyppigheden af vejledende sammenfald ved at støtte hvert eneste menneske, der kommer ind i vores liv. Vi skal også passe på ikke at miste den indre forbindelse, når vi bliver forelskede. Styrkelsen af andre er især effektiv i grupper, hvor hvert enkelt medlem kan mærke alle de andres energi. For børn har det stor betydning for deres tryghed og vækst. Ved at se skønheden i hvert eneste ansigt løfter vi andre op til deres mest vise selv og øger vore egne muligheder for at opfange det synkroniske budskab.

 

9. Den frembrydende kultur

Efterhånden som vi mennesker udvikler os hen imod den højeste opfyldelse af vores spirituelle mission, vil de teknologiske midler til livets opretholdelse blive fuldt automatiserede, og vi vil i stedet kunne koncentrere os om den synkronistiske vækstproces. Denne vækst vil føre os ind i højere og højere energitilstande og til sidst forvandle kroppen til en åndelig form, hvorved den vil forene denne dimension af eksistensen med dimensionen hinsides døden og dermed afslutte den eksisterende cyklus af fødsel og død.