Spirituelt Sex

Forening af krop, sind og ånd mellem to individer, der ønsker at blive ét, i en skøn forening i et smukt, harmonisk og spirituelt forhold baseret på én kraft i et smukt lys.

Hvor udvekslingen af kærlighed og efterfølgende ekstase er vigtigere end selve sexen.

Den sande kærlighed

Hvordan vil det føles, når vi er rede til at indgå i et ægte kærlighedsforhold?, selvom vi ikke skal gøre os håb om at få ét, der ikke før eller siden resulterer i en magtkamp, før vi har udført vores psykologiske healingsarbejde og er begyndt at leve ud fra vores forbindelse med det spirituelle.

Men vi vil være meget tættere på at få det forhold vi ønsker, såfremt vi:

Kan leve en tildredsstillende tilværelse uden et parforhold.

Ikke forsøger at fylde dig selv med energi fra den anden.

Ikke har brug for at styre den andens handlinger.

Ved, hvordan du forbliver centreret i din egen energi.

Ærligt erkender, hvad du selv føler.

Kommunikerer uden at anklage eller manipulere.

Ikke gør brug af dit kontroldrama.

Kan distancere dig fra din kærestes problemer.

Er åben over for sammentræffenes meddelelser.

Har det godt med både at hævde dig og være modtagelig.

Kan arbejde dig frem mod dine egne mål.

Kanin der ikke kan fanges:

Skulle du løbe efter en kanin, der ikke vil fanges, så lad den løbe. Hvis vedkommende siger de rigtige ting, den ene dag, de forkerte den næste, viser det rigtige den ene dag, og det forkerte den næste, så skyldes det som regel et manglende psykologisk og åndeligt arbejde, og det kræver stor selverkendelse at indrømme det, for at kunne se det, og  være villig til at arbejde med det, sammen med en ny partner.

så løb og se dig ikke tilbage 😉

Og som i alle andre forhold her i livet, se ikke tilbage, lær af dine fejl, og kom videre.