Cancer (generelt)

Cancer er liv, der ikke længere styres af orden, resultatet af disharmoni blandt kroppens celler. Når en person har cancer, vil den individuelle celle ikke længere underordne sig kroppens overordnede organisation, men leve sit eget selvstændige liv. Den formerer sig uhæmmet og uden at tage hensyn til virkningerne på den øvrige del af kroppen. Den tyske psykolog Thorwald Dethlefsen sammenligner i sin bog "Krankheit als Weg" cancerfænomenet med andre fænomener i vor tid, der karakteriseres af hæmningsløs ekspansion og en fremherskende forfølgelse af særinteresser. Hvad enten det er inden for politik, økonomi, religion, eller privatlivet, forfølger de fleste deres egne snævre interesser og prøver at styrke deres egne intereser for at kunne arbejde videre mod nye egoistiske mål. I forbindelse med denne hæmningsløse stræben udnytter de såvel deres medmennesker som naturen og betragter verden som en stor vækstorganisme (og apropos betragte verden som en stor vækstorganisme, så siges det jo også "at jo længere man er fra sit hjerte, desto længere skal man rejse for at finde det" og enhver viis healer ved, at først skal man heale sig selv, sine nærmeste, sin by, sin region, sit land, og når de så er healet, så kan man rejse ud 😉).

På lignende måde måde betragter cancercellerne kroppen som en vækstorganisme som de hæmningsløst kan udnytte til at opnå deres egne mål. Kroppens død betyder også døden for cancercellerne, men de overser denne kendsgerning på samme måde som det moderne menneske, der ikke indser, at hvis det ødelægger naturen, ødelægger det sig selv. Cancercellerne magler bevidsthed om kroppen som et større, altomfattende hele, og indser ikke, at det kun er i samarbejde med andre celler, de vil kunne fortsætte med at eksistere. Ligesom cellerne er en del af kroppen, er vi selv en del af en verdensomspændende enhed -

Hvis du har cancer, så spørg dig selv, hvilket område af dit livet som helhed, du er blevet eller har afskåret dig selv fra. Det berørte område af kroppen vil give dig anvisninger i overensstemmelse med sit symbolindhold. Accepter dig selv med alle dine svage og stærke sider. Accepter alt, hvad der hænder dig, både positivt og negativt, og integrer det i din bevidsthed. På den måde vil du kunne åbne dig for livet som helhed og begynde at opleve den vidundertilstand, hvor alt liv, det ydre såvel som det indre, er en del af os selv, og hvor alt lever og fungerer i harmoni. En healingsmetode som Reiki såvel som enhver anden teknik, der udvider bevidstheden, vil være til stor hjælp i denne forbindelse.