Bevidstheder af David Hawkins

Bevidstheder af David Hawkins

Kalibrering            Følelse                 Niveau                        Primær drift

 

1000/700                  Usigelig                    Oplyst                             (Kan) frelse mennesket

 

         600                  Lykkelig                    Fred                                Tror på det gode i                                                                                                                     mennesket

 

         540                    Sindsro                    Lykkelig                          Din glæde er min glæde

 

         500                    Ærbødig                  Kærlig                            Vi kan alle være lykkelige

 

         400                    Forstående             Fornuftig                         Alle kan lære

 

         350                   Accepterende       Tilgivende                         Folk er grundlæggende                                                                                                             gode

 

         310                  Vilje                      Optimistisk                       Livet er godt

 

         250                 Tillidsfuld               Neutral                            Jeg stoler på, universet                                                                                                            hjælper mig

 

         200                 Modig                    Gennembrud                    Jeg overlever, selvom andre                                                                                                     ikke gør det

 

         175                 Stolt                      Foragter                          Jeg må hjælpe andre, så jeg                                                                                                     kan overleve

 

         150                Vred                       Hadefuld                        Jeg kan kun overleve, hvis                                                                                                        jeg kan kontrollere andre                                                                                                                                            

 

         125                 Ønsker                  Længes                           Jeg overlever kun, hvis andre                                                                                                    giver mig, hvad jeg vil have

 

         100                 Frygt                    Angst                              Jeg overlever kun, hvis du                                                                                                       ikke gør

 

          75                  Fortryder            Sorg                                 Du overlever ikke, så jeg                                                                                                         overlever ikke

 

          50                  Fortvivlet           Apati                                Hvorfor ønsker nogen at leve

 

          30                Bebrejdende       Skyld                                   Ingen skal leve

 

          20                Ydmyget             Skam                                   Ønsker ikke at leve