De tolv egenskaber, der angiver udviklingsmæssige forandringer hos mennesker

I følge Murphy findes der tolv sæt af menneskelige egenskaber, som karakteriserer 5D' som udviklingsniveau. (men han kaldte det ikke 5D)

1. Ekstra ordinære sanseoplevelser, herunder oplevelsen af guddommelige skønhed i velkendte genstande, bevidst clairvoyance og kontakt med væsener eller begivenheder, som er utilgængelige for vore normale sanser.

2. Ekstraordinær kropsbevidsthed og selvregulering.

3. Ekstraordinære kommunikationsevner.

4. Stærkt blomstrende vitalitet.

5. Ekstraordinære bevægelsesevner.

6. Ekstraordinære evner til at forandre omgivelserne.

7. Selvberoende glæde.

8. Intellektuelle ideer modtaget fuldt færdige.

9. Ekstraordinær vilje.

10. En personlighed, som på éngang overskrider og fuldbyrder éns almindelige selv, samtidig med at den åbenbarer éns grundlæggende samhørighed med andre.

11. Kærlighed, som åbenbarer en grundlæggende samhørighed.

12. Ændringer i kropsstrukturer, tilstande og processer, som understøtter de ovenfor anførte erfaringer og evner.

Mange mennesker har allerede oplevet disse tilstande eller evner i hverdagen, ofte fremkaldt ufrivilligt, af personlige kriser. Men et voksende antal mennesker vil blive i stand til at opleve disse ekstraordinære tilstande - bevidst. Efterhånnden som vi udvikler os og integrerer dette nye eksistensniveau, vil den menneskelige tilværelse blive drastisk forandret - om end dette sker via en overvindelse af bestemte vaner, såsom konflikter og kontrol, og ved hjælp af selvbeherskelse. Udviklingen af paranormale evner, som længe har været de åndelige mestres domæne, vil øges, efterhånden som mennesker begynder at praktisere meditation, shamanisme, kampsport, bevægelses- og åndedrætsteknikker og andre udviklingsmetoder.

(Meditation, og åndedræts øvelser kommer jeg ind på et andet sted)

Grunden til jeg har vist dette her foto, på denne her side, er at jeg altid har været "bange" for at bevæge mig og eller løbe på de store sten på stranden, men da jeg fornylig har genoptaget min løbetræning og har kombineret det med parkour, og var så heldig at få en bog om de fem tibetanere for nylig, så føler jeg mig i rigtig god form, og føler at de "nye" indsigter kombineret med motion, bevægelses og balancetræning, virkelig gavner på rigtig mange planer.