Fra wikipedia:


Schumann-resonans (SR) er flere toppe i den ekstreme lavfrekvente (ELF) del af jordens elektromagnetiske spektrum. Schumann-resonanserne er en verdenomspændende elektromagnetisk resonans, som anslås af lynudladninger i det område som findes mellem jordoverfladen inkl. især havoverfladen og ionosfæren.


Beskrivelse:
Dette globale elektromagnetiske resonansfænomen er navngivet efter fysikeren Winfried Otto Schumann, som forudsagde det matematisk i 1952. Schumann-resonans eksisterer, fordi rummet mellem jordoverfladen og den elektrisk ledende ionosfære virker som en elektromagnetisk bølgeleder. Jordens begrænsede størrelse får denne bølgeleder til at virke som en resonanshulrum for elektromagnetiske bølger i det ekstreme lavfrekvente frekvensbånd. Hulrummet anslås naturligt af energi fra lynnedslag. Schumann-resonansfrekvenser iagttages i spektret af det naturlige elektromagnetiske baggrundsstøj, som enkeltstående toppe på ekstremt lavfrekvente frekvenser (ELF) omkring 7,8, 14,3, 20,8, 27,3 og 33,8 Hz.


Grundfrekvensen i schumann-resonansen er en stående bølge i jordens ionosfærehulrum, med en bølgelængde som er lig med jordens omkreds. Denne lavfrekvente (og højintensive) bølge hos schumann-resonansen optræder med en frekvens på omkring 7,8 Hz. Yderligere resonansfrekvenser optræder med ca 6,5 Hz mellemrum, en egenskab som skyldes atmosfærens sfæriske geometri. Toppene har en spektral bredde på omkring 20% grundet dæmpning. Den ottende overtone ligger på ca. 59,9 Hz.
Schumann-resonanser anvendes til at måle den globale lynaktivitet.

Schumann effekten på os mennesker:
Hvis vi ikke er synkroniserede med jordens frekvens (Schumann-resonans), kan vi begynde at udvise tegn på ubehag, der kan variere fra angst, søvnløshed, sygdom, undertrykt immun forsvar osv .; Omvendt har man opdaget, at når vi mennesker er i synkronisering med 7.83, er kroppen i stand til at helbrede og øge sin vitalitet.
Hver lynsprængning skaber elektromagnetiske bølger, der begynder at cirkulere rundt om jorden fanget mellem jordens overflade og en grænse omkring 100 km op. Nogle af bølgerne - hvis de har den helt rigtige bølgelængde - kombineres og øges i styrke for at skabe et gentagende atmosfærisk hjerterytme kendt som Schumann-resonans.
Hvilken frekvens vibrerer mennesker ved?
De vigtige dele af den menneskelige krops vibrationsfrekvens er generelt placeret i ca. 3 Hz – 17 Hz. I henhold til den internationale standard ISO 2631 i den vertikale vibration af menneskekroppen er det følsomme område placeret i 6 Hz – 8 Hz.